Alles over gelukkig

'Can IT make you 'happier'?' Op die ernstige vraag tracht een onderzoek onder 35.000 personnen van BCS, The Chartered Institute for IT een antwoord te geven.