Alles over Gordon Moore

De stelling dat computerkracht om de paar jaar verdubbelt komt steeds meer onder druk. Maar is de Wet van Moore nu dood, of kan hij nog even in leven worden gehouden?

Andrew Grove, één van de eerste tech-pioniers uit Silicon Valley en voormalig directeur van Intel, is op 79-jarige leeftijd overleden. We weten niet waaraan Grove is gestorven, al is het wel bekend dat hij al enige tijd leed aan de ziekte van Parkinson.