Alles over Grondwettelijk Hof

De Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige tegenhanger Lige des Droits Humains trekken opnieuw naar het Grondwettelijk Hof tegen de Dataretentiewet. Die vormt volgens hen, na drie versies, nog steeds een inbreuk op de privacy van burgers.

Airbnb moet in het Brussels Gewest de gegevens van wie het platform gebruikt om logies te verhuren, blijven doorgeven aan de fiscus. Dat staat in een arrest van het Grondwettelijk Hof dat deze week werd gepubliceerd. Dat het platform telkens een boete moet betalen van 10.000 euro als het zich niet aan die verplichting houdt, is echter wel ongrondwettelijk, aldus het Hof.

De federale regering heeft een nieuw wetsontwerp klaar over het bijhouden van telefoondata, de zogeheten 'dataretentie'. Het wetsontwerp ligt vrijdag op de tafel van de ministerraad. Minister Van Quickenborne lichtte het voorstel vandaag toe in De Ochtend op Radio 1.

Als het wetsontwerp rond de digitale vingerafdrukken op de identiteitskaart in de huidige vorm wordt goedgekeurd, dan zal de tekst worden aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Dat kondigde jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert, van het kantoor deJuristen aan. "Op een gegeven moment heb je er wel genoeg opiniestukken over geschreven en wordt het tijd om de juridische weg te bewandelen."

Voor de tweede keer heeft het Grondwettelijk Hof de Waalse bepalingen over de taks op gsm-masten vernietigd. Deze keer ging het over de begroting van 2015. In tegenstelling tot vorig jaar, in het arrest over de begroting van 2014, vindt het Hof dat de gsm-operatoren de taks niet moeten betalen.