Alles over hd traffic

Met de publicatie van een 'Verkeersmanifest' plaatst de Nederlandse navigatiespecialist zich volop voor het voetlicht als belangrijke speler in verkeerbeheer.