Alles over iDrops

DIGI-taal, een platform dat anderstaligen in contact brengt met een pool van Nederlandstalige vrijwilligers om de taal in de vrijetijdssfeer te oefenen, is de winnaar van het eerste "Sociaal Innovatie Lab". De Koning Boudewijnstichting kende het project zondag 5.000 euro toe.