Alles over informatisering

Drie jaar geleden doken de eerste berichten op over de opfrissing van de 17.500 pc's bij Justitie. Pas onlangs werd daarvoor de eerste schijf geld vrijgemaakt. Huidig minister van Justitie Annemie Turtelboom (OpenVLD) pakt daarom nu groots uit met haar 'PC@Work'-project. Het was een ietwat aandoenlijk beeld: Turtelboom die voor de camera's een 'nieuwe' laptop uit een doos haalt en in een dockingstation klikt. In een persbericht wordt triomfantelijk gesteld dat de 'informatisering van Justitie eindelijk van start kan gaan'. 17.500 pc's (11.500 verouderde Windows-desktops + 6000 Linux-machines) worden vernieuwd, allemaal worden ze gestandaardiseerd op Windows 7 en Office 2010.

Na jaren van plannen, bestuderen en geflopte miljoenenprojecten heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) een strategisch plan uitgewerkt om werk te maken van de informatisering van justitie. Tegen 2014 moeten via de kruispuntbank JustX alle gegevens over rechtszaken elektronisch verzameld en aan elkaar gekoppeld worden, zo bericht De Morgen.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Informatisering Hendrik Bogaert is van plan om ICT-'pooling' in te voeren bij de federale overheid. Zeven brede "domeinen" zouden de grondslag vormen van dit 'pooling'-initiatief: e-mailsystemen, digitale archivering en opslag, telefoniesystemen, websites, netwerken, servers en gezamenlijke aanbestedingen.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Informatisering Hendrik Bogaert werkt aan een plan om ict-'pooling' in te voeren bij de federale overheid. Daarmee zou tot zo'n 15 miljoen euro bespaard kunnen worden. De krant La Dernière Heure kon een voorlopig plan van het kabinet van Bogaert daaromtrent inkijken. De inhoud ervan werd ons ook in algemene termen bevestigd door een medewerker van het kabinet. Het doel zou zijn om op verschillende ict-domeinen bij de overheidsdiensten stevig te kunnen besparen door systemen gezamenlijk aan te kopen, te beheren en aan zogenaamde 'mutualisering' te doen (lees: hergebruik van wat al aangekocht of ontwikkeld is).

Een volwaardige minister van ICT - lees: telecom, ict, administratieve vereenvoudiging, e-gov en informatisering samen - in de nieuwe federale regering komt er niet. In tegenstelling tot bij de vorige federale regering, waar Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met Economie, Telecom, ICT en Administratieve Vereenvoudiging een zeer consistente ministerpost kreeg, lijken in deze regering de ict-gerelateerde bevoegdheden weer verspreid geraakt te zijn over verschillende ministers en staatssecretarissen. Johan Vande Lanotte (sp.a), die in de nieuwe regering vicepremier en minister van Economie, Consumenten en Noordzee wordt, zal in die hoedanigheid ook verantwoordelijk zijn voor de telecom- en ict-sector.