Alles over Ingrid Lieten

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten heeft het nieuwe Media Innovatie Centrum (MIX) gelanceerd. Het MIX moet een antwoord bieden op de snelle evoluties binnen de mediasector en innovatie in de sector aanmoedigen. Martijn Bal, ex-Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa), wordt de directeur van het 'MIX' (de afkorting 'MIC' bestond al voor het Microsoft Innovation Center).

IBBT krijgt de komende vijf jaar extra financiële middelen voor proeftuinen en het uitwerken van incubatietrajecten. Dat beloofde Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten in een videoboodschap voor de bezoekers van het jaarlijkse iMinds-event van IBBT. Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten bevestigde in haar boodschap dat ze wil blijven investeren in innovatie. "We hebben twee jaar fors moeten besparen, ook in de budgetten voor onderzoek, maar dat ligt nu achter ons", zei ze. In het voorjaar besliste de Vlaamse regering al om 65 miljoen euro extra vrij te maken voor onderzoeksinstellingen. "Zeker tot 2014 willen we recurrent 60 tot 70 miljoen euro bijkomend vrijmaken", zei Lieten nu.

In de commissie Innovatie van het Vlaams parlement zou normaal gezien gisteren gestemd worden over het voorstel van decreet dat de oprichting van de vzw I-Cleantech mogelijk maakt.

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) eist meer geld voor innovatie. Als het van haar afhangt, hoeven strategische onderzoekcentra zoals het IBBT, Imec en het VITO ook niet verder te besparen in 2011. Lieten oppert vandaag in De Tijd dat het 'fout' was om dit en vorig jaar zo drastisch te besparen op onderzoek en ontwikkeling. "Als de Vlaamse regering de belofte wil kunnen waarmaken om tegen 2014 één procent van het bruto binnenlands product aan innovatie te besteden, dan moet het geweer dringend van schouder veranderd worden", klinkt het. Al geeft de minister meteen toe dat 2014 geen realistische datum meer is, en dat de Vlaamse Raad voor Wetenschappen en Innovatie intussen 2020 naar voren schuift.