Alles over innovatie

Telenet kondigde onlangs aan te gaan investeren in een Giga-netwerk, een supersnel netwerk dat op termijn internetsnelheden mogelijk moet maken van minstens 1 gigabit per seconde (wat een aantal ordes groter is dan de gemiddelde downloadsnelheid van 32,7 Mbps in België in 2013). Dat is uiteraard uitstekend nieuws voor onze economie, maar criticasters vragen zich nu al af of de Belgische consument deze technologie wel zal gebruiken, en - vooral - ervoor wil betalen.

Met de recente aankondigingen van printers en pc's zet HP duidelijk weer in op op innovatie om zijn leiderschap te versterken of terug te winnen.

De technologie-indicatoren in het Global Competitiveness Report 2012-2013 van het World Economic Forum (WEF) zijn niet onverdeeld positief. Op vlak van innovatie is de situatie wel hoopgevend. In het Global Competitiveness Report 2012-2013 vergelijkt het WEF de concurrentiekracht van 144 economieën wereldwijd. Globaal bekeken haalt België daar een 17de plaats, 2 plaatsen lager dan vorig jaar. België wordt onder meer geprezen voor zijn uitstekende gezondheidszorg en onderwijssysteem. Ronduit zwak zijn de efficiëntie van de overheid, het belastingsysteem en het aanhoudende begrotingstekort en de daaruit volgende groeiende overheidsschuld. Op vlak van 'technology readiness', de technologische concurrentiekracht, scoort België ronduit matig, goed voor een 22ste plaats.

Het Vlaamse innovatiebeleid werpt vruchten af voor wie er zijn weg in vindt. Maar de zoektocht zelf is veel te moeilijk en vereenvoudiging is nodig. Dat blijkt uit voorlopige versie van een rapport van groep experts onder leiding van hoogleraar Luc Soete dat de krant De Tijd kon inkijken. Volgens het eerste het rapport-Soete, uit 2007, was het Vlaamse innovatiebeleid al een kluwen. Dat is het nu nog meer geworden. Sinds 2007 zijn er zeker inspanningen gebeurd, zo klinkt het, maar "vooral bij de indirecte steun aan bedrijven is nog steeds een storende overlapping aan initiatieven en een onvoldoende efficiënte investering van overheidsinstellingen".

Vergeet de vorige Europese kaderprogramma's voor innovatie, Horizon 2020 is het nieuwe vehikel van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Het nieuwe, eengemaakte programma omvat een pot van liefst 80 miljard euro. Het doel van Horizon 2020 is volgens de Europese Commissie vooral om de Europese financiering van onderzoek en innovatie eenvoudiger, vlotter en efficiënter te maken. Dat door de bureaucratische rompslomp te verminderen via vereenvoudigde regels en procedures. Zo komt er één vast tarief voor indirecte kosten en zullen er slechts twee financieringspercentages zijn, respectievelijk voor onderzoeksactiviteiten en marktnabije activiteiten

De N-VA is niet te spreken over het in de commissie goedgekeurde voorstel van Open VLD om de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaarten op te trekken van vijf naar tien jaar.

IBBT krijgt de komende vijf jaar extra financiële middelen voor proeftuinen en het uitwerken van incubatietrajecten. Dat beloofde Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten in een videoboodschap voor de bezoekers van het jaarlijkse iMinds-event van IBBT. Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten bevestigde in haar boodschap dat ze wil blijven investeren in innovatie. "We hebben twee jaar fors moeten besparen, ook in de budgetten voor onderzoek, maar dat ligt nu achter ons", zei ze. In het voorjaar besliste de Vlaamse regering al om 65 miljoen euro extra vrij te maken voor onderzoeksinstellingen. "Zeker tot 2014 willen we recurrent 60 tot 70 miljoen euro bijkomend vrijmaken", zei Lieten nu.

Zowel de Inspectie van Financiën als de sector zelf heeft scherpe bedenkingen bij het innovatiefonds dat de Vlaamse regering opgericht heeft. Dat schrijft De Standaard. De Inspectie van Financiën bracht een ongunstig advies uit. Het ziet problemen met de Europese begrotingsregels - bijvoorbeeld staatssteun - en vreest ook dat juridische constructie niet goed zit. De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), met daarin onder meer de universiteiten, is nog kritischer over het project. De VRWI vraagt zich openlijk af waarom dit geld louter naar de onderzoekscentra vloeit en de universiteiten geen steun krijgen voor hun spin-offs. De Raad wijst ook op het bestaan van investeringsfondsen als Vinnof en ARKimedes die al risicokapitaal verschaffen.

Zwitserland is het land met de meest innoverende economie. Dat blijkt uit de 2011-editie van de 'Global Innovation Index' (GII) die de economie van 125 landen over de hele wereld beoordeelt op hun innoverende mogelijkheden en resultaten. België vinden we op nummer 24. Dat is een daling met maar liefst 7 plaatsen vergeleken met vorig jaar. De GII is een initiatief van de Franse businessschool Insead en geniet de steun van onder meer Alcatel-Lucent en de World Intellectual Property Organization (WIPO). Voor de berekening van de index wordt het begrip 'innovatie' heel erg breed gedefinieerd en blijft het zeker niet beperkt tot r&d in labo's. In totaal worden 80 indicatoren in aanmerking genomen.

De top-50 van 's werelds meest innovatieve bedrijven wordt aangevoerd door Apple, aldus het Amerikaanse blad Fast Company. Maar haast de helft zijn geen ict-bedrijven.

Ons land spendeert miljarden overheidsgeld aan innovatie. Het idee dat dit goed besteed geld is, vindt zijn oorsprong 30 jaar geleden, in Flanders Technology en aanverwanten.