Alles over instituut

Een 'Instituut voor technologische evaluatie' gaat de technologische keuzes begeleiden die de overheid maakt. Het instituut zou in 2012 moeten worden opgericht. Tijdens inhuldiging van het onderzoekscentrum CRIDS van de Namense universiteit had de Waalse parlementsvoorzitser Emily Hoyos benadrukt dat het volgens haar belangrijk was om in het Waalse Gewest "een organisme te creëren dat belast is met de technologische evaluatie van ict-beslissingen en -projecten." Dat organisme moet "onafhankelijk van de uitvoerende macht en onder supervisie van de wetgevende macht" staan.