Alles over ITU

De International Telecommunication Union heeft onlangs vergaderd over de introductie van 5G-netwerken. Over de naam en de planning van de werkzaamheden is men het eens, maar over de beoogde doorvoercapaciteit sijpelen verschillende berichten naar buiten.

Zoals verwacht is er geen overeenstemming bereikt in Dubai over wie het internet moet beheren. De VS en Europa verwerpen een nieuw verdrag van de ITU, dat stelt dat het VN-agentschap een actievere rol moet gaan spelen.

Op een nakende conferentie van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) zal de VS weigeren dat zijn bestaande macht over internetinstanties wordt ontnomen. Onder meer Rusland heeft daarover een voorstel klaar. Begin december gaat in Dubai de World Conference on International Telecommunications (WCIT) van de ITU door. Het doel is om voor het eerst sinds 1988 de International Telecommunications Regulations (ITR's) aan te passen. ITR's hebben kracht van internationale verdragen en bepalen hoe landen onderling internationaal telecomverkeer uitwisselen.

.ss wordt de landencode van de nieuwe Afrikaanse natie Zuid-Soedan. Dat bepaalt een nieuwe resolutie van de International Telecommunications Union (ITU). Dat .ss in Europa gelinkt wordt aan het Duitse Naziregime, is geen bezwaar.