Alles over Karl Musschoot

In 2018 heeft de Vlaamse Overheid samen met DXC Technology en haar partnerbedrijf Skryv een applicatie gelanceerd die het Rampenfonds toelaat snel dossiers te behandelen, claims sneller te verwerken en zo de ontberingen voor de burgers te verminderen. Meer recentelijk heeft deze toepassing andere pijnpunten verlicht. Met de nadruk op bedrijfsflexibiliteit en operationele efficiëntie.