Alles over Kathleen Van Brempt

Het coronavirus heeft overheden er de afgelopen dagen toe aangezet om massaal gebruik te maken van 'big data', afkomstig van onze smartphones, sociale mediaplatformen of van bewakingscamera's. Op die manier hopen zij om de verspreiding van het virus in kaart te brengen. Maar wat met onze privacy? De parlementsleden Kathleen Van Brempt, Kris Verduyckt en Katia Segers (allen sp.a) schreven er de volgende opinie over.

Europarlementsleden Kathleen Van Brempt (sp.a) en Tom Vandenkendelaere (CD&V) zijn tevreden dat de Europese Commissie haar voorstel van tafel heeft gehaald om de afschaffing van de roamingkosten te beperken tot minstens 90 dagen per jaar. Ze wijzen er allebei op dat de Erasmusstudenten het slachtoffer zouden geworden zijn.

Uw draadloos netwerk (gedeeltelijk) met iedereen delen, dat is een manier om de digitale kloof te dichten, klinkt het bij de S.PA