Alles over Kathleen Van Brempt

Europarlementsleden Kathleen Van Brempt (sp.a) en Tom Vandenkendelaere (CD&V) zijn tevreden dat de Europese Commissie haar voorstel van tafel heeft gehaald om de afschaffing van de roamingkosten te beperken tot minstens 90 dagen per jaar. Ze wijzen er allebei op dat de Erasmusstudenten het slachtoffer zouden geworden zijn.

Uw draadloos netwerk (gedeeltelijk) met iedereen delen, dat is een manier om de digitale kloof te dichten, klinkt het bij de S.PA