Alles over KBO

Het hoofd van de Kruispuntbank Ondernemingen en CIO van de FOD Economie trekt dit najaar naar Eandis. Daarmee verliest de overheid opnieuw een ervaren ICT-topper.

De Kruispuntbank Ondernemingen van FOD Economie wordt op 9 mei e.k. 'open data', als de Raad van State tijdig zijn fiat geeft.