Alles over Kruipuntbank Inburgering

Ict-dienstenbedrijf RealDolmen heeft bij het Vlaamse Agentschap voor Binnenlands Bestuur de opdracht in de wacht gesleept om een nieuwe Kruispuntbank Inburgering (KBI) te bouwen. Dat is een cli√ęntvolgsysteem voor inburgeraars, Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands. Het gaat om een contract van ruim 5,2 miljoen euro over 5 jaar. Om nieuwkomers in Vlaanderen te helpen inburgeren in de samenleving, zijn er onder meer Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands op poten gezet. Vandaag bestaat er voor de opvolging van die zowat 400.000 mensen al een KBI, in de vorm van een toepassing ('M@trix') op basis van het verouderde client-servermodel.