Alles over Macq

Brussel werkt een systeem uit dat het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in real-time kan analyseren. In combinatie met historische data kan de invloed van (tijdelijke) verkeersmaatregelen op het huidige verkeer in de stad dan zelfs voorspeld worden. Het Mobiliteitscentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de aanbesteding daartoe gegund aan Macq dat zich onder meer gespecialiseerd heeft in software rond traffic management. Met het contract is een waarde gemoeid van 940.000 euro. Concreet gaat Macq een systeem ontwikkelen dat de verkeersdata verzamelt (typisch één file per minuut), opslaat in een Oracle Enterprise Database en vervolgens analyseert. Voor de webrendering en de visualisatie wordt beroep gedaan op php in combinatie met het Zend-framework en GeoServer.