Alles over manifest

Enkele invloedrijke figuren uit de Belgische start-upwereld roepen hun achterban op voorstellen te doen voor de verbetering van het startersmilieu in België. De vijf tot tien beste ideeën komen terecht in het 'Belgian Startup Manifest', dat aan de regering zal worden voorgelegd.

Met de publicatie van een 'Verkeersmanifest' plaatst de Nederlandse navigatiespecialist zich volop voor het voetlicht als belangrijke speler in verkeerbeheer.