Alles over Ministerie van Defensie

Chris Van der Auwera, voormalig kabinetschef ambtenarenzaken bij het Ministerie van Defensie, is aangetrokken door DXC Technology Belgium als practice partner voor de publieke sector.