Alles over Nederlandse Wikipedia

Wikipedia, de online encyclopedie die volledig door vrijwilligers wordt volgeschreven en informatie bevat van alles over oude Egyptische generaals tot de samenstelling van chemische stoffen, bestaat vandaag twintig jaar.