Alles over Neelie Kroes

"Het is jammer dat het aanleren van digitale vaardigheden nog altijd een kwestie is van goede wil en versnipperde initiatieven", schrijft Ann Caluwaerts. Ze doet een oproep aan bedrijven en overheden om een brede coalitie te vormen en eens écht werk te maken van een globaal digitaal beleid.

Neelie Kroes wordt voorzitter van een belangrijke adviesraad van taxibedrijf Uber. De voormalig minister en eurocommissaris gaat Uber adviseren over zaken als regelgeving en mededinging. Dat heeft Uber-directeur David Plouffe woensdag via een blogpost bekendgemaakt.

Het enige wat écht duidelijk is over 5G, is dat er nog steeds vooral onduidelijkheid heerst. De roep om een standaard voor mobiele communicatie van de vijfde generatie weerklinkt alsmaar luider. Europa wil dat het sneller gaat.

Voormalig Eurocommissaris voor Digitale Agenda Neelie Kroes gaat als 'special envoy' de internationale positie van Nederlandse start-ups versterken en innovatieve buitenlandse starters overtuigen om zich boven de Moerdijk te komen vestigen.

Eurocommissaris Neelie Kroes vindt dat er meer spectrum beschikbaar moet komen voor wifi. Ze baseert zich op een nieuwe studie die de populariteit van wifi aantoont.

Bij de opening van CeBIT zegde Neelie Kroes 1 miljoen euro toe aan een 'grand coalition' om meer ict'ers in Europa te vinden, naast 3,5 miljoen voor een bewustwordingscampagne.