Investeer slim in lokale overheid-ICT

Investeer slim in lokale overheid-ICT

De volgende regeringen moeten het lokale besturen makkelijker maken slim te investeren in ict, vraagt het 'Memorandum 2014' van V-ICT-OR en de Stuurgroep lokaal e-governement.

Overlijdensaangifte binnenkort digitaal

Overlijdensaangifte binnenkort digitaal

Naar analogie van e-birth - de aangifte van geboorten - wordt nu ook gewerkt aan een digitale aangifte van een overlijden.