Alles over p2p

Telenet heeft zijn testen rond 'traffic management' en 'traffic shaping' afgerond. Het resultaat is een formele policy rond netwerkbeheer, waarbij p2p-verkeer en grootverbruik afgeremd wordt. Goed een jaar geleden raakte bekend dat Telenet de snelheid van peer-to-peertoepassingen voor bestandsuitwisseling bewust vertraagt: 'traffic shaping' in het telecomjargon. Een test van onbepaalde duur, heette het toen waarbij afhankelijk van de resultaten een beslissing zou genomen worden. Die is er ondertussen, en is vandaag gecommuniceerd aan de klanten. In een e-mail worden klanten doorverwezen naar een netwerkbeheerpolicy.

Bitcoin is een 'peer to peer' (p2p) cryptografisch muntsysteem dat niet gecontroleerd kan worden door overheden. Volgens sommigen vormt dit virtuele geld een bedreiging voor de wereldeconomie. Anderen denken dat het een soort piramidespel is. Bitcoin werd bedacht door een zekere Satoshi Nakamoto, maar het is niet duidelijk of het hier om een echte persoon dan wel om een pseudoniem gaat. De bedoeling van Bitcoin was om een virtuele munt te ontwerpen die niet kan worden geblokkeerd door overheden, die niet belast kan worden, die voor heel lage kosten kan worden uitgewisseld en die niet door overheden kan worden opgespoord. Bitcoins worden gecreëerd door een complex algoritme. De hoeveelheid bitcoins is beperkt: tegen 2140 kunnen in totaal slechts 21 miljoen bitcoins worden gemaakt.