Alles over priminfo

De FOD Personeel & Organisatie heeft de aanbestedingen voor pc's - opgesplitst in laptops en desktops - opnieuw gegund aan de Waalse bedrijven Systemat en Priminfo. Het gaat om het tweejaarlijkse raamcontract dat onder meer de federale administraties, het parlement, het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de politiediensten kunnen gebruiken om pc's mee te bestellen. Er wordt traditioneel een contract voor desktops en één voor laptops uitgeschreven. Systemat won net zoals in 2009 het contract voor de laptops. Priminfo is nu zelfs al sinds 2007 leverancier van de federale desktops.

Het Naamse Priminfo heeft opnieuw het raamcontract voor hardware gewonnen bij de Waalse tegenhanger van VDAB, de Forem. De overeenkomst is goed voor een geschatte 7,2 miljoen euro.