Alles over project

'PC@Work', het pc-project dat Annemie Turtelboom bij Justitie lanceerde, draagt identiek dezelfde naam als een ict-bedrijfje uit het Vlaams-Brabantse Boutersem. Zaakvoerder Stijn Van Lommel-Wuestenberg is er niet mee opgezet. Vorige week donderdag kwam de minister van Justitie met haar 'oude nieuwe' pc-project op de proppen. Projectnaam: PC@Work. In de gelijknamige ict-kmo in Boutersem krabde Stijn Van Lommel-Wuestenberg zich in de haren. Hij bond uiteindelijk de kat de bel aan in een reactie op het bewuste artikel over het project op datanews.be. "Gevaarlijker voor mij is dat mijn bedrijfsnaam hier mee gelinkt is zonder dat PC@Work bvba op de hoogte was. Het is eventueel goede reclame als alles goed gaat, maar daar knelt het schoentje misschien. Wat als het andermaal mis loopt? Kan het imago van PC@Work bvba dan mee in de brokken delen?"

Het grootschalige ict-project voor de automatisering van het personeelsbeheer bij de federale overheid - eHR genaamd - dreigt uit te draaien op een fiasco. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Informatisering Hendrik Bogaert heeft het daarom in handen gegeven van de federale overheidsdienst voor ict Fedict. Even terugspoelen: in 2007 lanceerde de FOD Personeel en Organisatie het eHR-project. Doel was het personeelsbeheer van zowat 65.000 federale ambtenaren te automatiseren. Het gaat om een contract van 26,2 miljoen euro gespreid over 7 jaar, dat indertijd werd binnengehaald door EDS/HP - dat Oracle/PeopleSoft voorstelde - in samenwerking met Ernst & Young voor het change management en Acerta voor de loonmotor

De Gentse softwarebedrijven Outerthought en Oxynade hebben zich weten te verzekeren van 550.000 euro IWT-steun voor een project rond 'big data', grote massa's gegevens bij organisaties. 'TWIRL' is de naam van het Europese onderzoeksproject van Outerthought en Oxynade, in samenwerking met IBBT UGent (IBCN) en Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie. Oxynade is gespecialiseerd in het bouwen van platformen voor de aggregatie, categorisering en verrijking van content uit een grote massa bronnen (bijvoorbeeld voor de creatie van specifieke evenementenkalenders). Outerthougt is een Java-specialist, bekend van onder meer het platform Lily, een open source big data repositoryplatform.

Le projet ERP à grande échelle du gouvernement fédéral, Fedcom, fait à nouveau l'objet de sévères critiques de la part de la Cour des comptes. Il lui manque encore tant un cadre légal que plusieurs fonctions importantes. Voilà ce qui ressort du 167ème Livre de la Cour des comptes, aussi dénommé le 'livre des gaffes'. Fedcom est une création d'IBM, CSC et Oasis sur base de software SAP. Depuis le début de cette année, un premier déploiement définitif a débuté auprès du SPF sécurité sociale, du SPF emploi, du SPF économie et du SPF intégration sociale. L'année dernière déjà, la Cour des comptes s'en était prise vertement à Fedcom qui ne répondait pas aux normes de qualité techniques et auquel il manquait un cadre légal.

Het grootschalige erp-project van de federale overheid, Fedcom, moet weer zware kritiek slikken van het Rekenhof. Zowel het wettelijk kader als een aantal belangrijke functies ontbreken. Dat blijkt uit 167ste Boek van het Rekenhof, ook wel het 'Blunderboek' genoemd. Fedcom is een gebouwd door IBM, CSC en Oasis op basis van SAP-software. Sinds begin dit jaar is er een eerste definitieve roll-out van start gegaan bij de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, de FOD Economie en de de POD Maatschappelijke Integratie. Vorig jaar gaf het Rekenhof Fedcom er al van langs. Fedcom beantwoorde nog niet aan de nodige technische kwaliteitsnormen en het wettelijke kader ontbrak.