Alles over reserve

Eind januari werd in de schoot van de Koning Boudewijnstichting het fonds 'Ict Community for Autism Spectrum Disorder' opgericht. Passwerk, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, hoopt langs deze weg geld te kunnen ophalen bij de ict-community om er initiatieven mee te steunen die een meerwaarde kunnen bieden aan mensen die tot de kansengroepen behoren, bij voorkeur mensen met autisme. "Het is de bedoeling zowel projecten te ondersteunen die zich richten op werk, wonen en leefomstandigheden, als projecten die sensibiliseren", zegt initiatiefnemer Dirk Rombaut van Passwerk. "Geïnteresseerde bedrijven en particulieren krijgen dankzij dit fonds de garantie dat de middelen worden aangewend onder toezicht van de Koning Boudewijstichting (KBS). Daarnaast kunnen de schenkers een fiscaal attest krijgen voor de schenkingen die een minimum van 40 Euro overschrijden."