Alles over rijbewijs

De ministerraad maakt normaal gezien vandaag bekend wie de grote aanbesteding rond het zogenaamde 'elektronische' rijbewijs zal binnenhalen. Dat dossier was vervallen in een kleine soap.

Technologiebedrijf Zetes neemt akte van het arrest van de Raad van State dat de toewijzing schorst van het contract om de nieuwe Belgische rijbewijzen in bankkaartvorm te maken. Maar het bedrijf zegt ook dat bpost, dat ook kandidaat was voor de opdracht, 60 procent duurder blijkt te zijn dan Zetes. Bpost stelde onduidelijkheden vast in de gunningsprocedure voor het contract en was daarom naar de Raad van State getrokken. De woordvoerder van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) zei dat er wellicht een verduidelijking komt, waarna de kandidaten hun offerte kunnen houden of aanpassen. Daarna moet dan definitief een producent worden aangeduid.

Mogelijk mag technologiebedrijf Zetes dan toch niet de Belgische rijbewijzen in bankkaartformaat produceren. Een arrest van de Raad van State beveelt de schorsing van de uitvoering van de beslissing van 29 september van de ministerraad die Zetes als winnaar van de gunningsprocedure aanduidde. Bpost, ook kandidaat voor de opdracht, stelde onduidelijkheden vast in de procedure en de Raad van State volgde daarin. Op het kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) is het arrest van 10 november gisteren aangekomen en een eerste keer bekeken.