Alles over slimme meters

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil in de herfst een studie over slimme digitale stroommeters afronden en nog dit jaar een politieke beslissing nemen over een massale uitrol. Dat schrijven De Tijd en De Morgen.

'Er wordt gezegd dat we het probleem van stroomtekorten kunnen oplossen door middel van slimme meters. Helaas zullen we het potentieel daarvan waarschijnlijk nooit voor kleine verbruikers realiseren', schrijft Christophe Brognaux van The Boston Consulting Group.

Niet alleen in Vlaanderen groeit de twijfel en weerstand tegen 'slimme meters'. Kosten, baten, security, privacy en zelfs gezondheidszorgen blijken heikele munten. De intentie van energieminister Freya Van den Bossche om de plannen voor de installatie van 'slimme meters' voor het meten van het stroomverbruik op brede schaal uit te stellen, lijkt te passen in een veel bredere golf van twijfel. Door de energiebedrijven en -verdelers worden die slimme meters gepusht met het oog op een betere afstemming van het stroomverbruik op de stroomproductie, met voordelen inzake ecologie en flexibele prijsstellingen. Europa treedt dit bij en heeft een richtlijn die de installatie van dergelijke meters bij de overgrote meerderheid van consumenten voorziet.

Het was een laconiek mailtje van mijn gasleverancier. U moet 2.500 euro bijbetalen. De komende dagen krijgt u de rekening in de bus. Hallo? 2.500 ballen? Dat wil zeggen dat wij, een gezin van 4 personen, zowat 2,5 keer meer verbruikt hebben dan in 2010?

Zowel Europa als de Belgische privacycommissie vragen meer aandacht voor privacy bij de invoering van slimme meters. 'Slimme meters' worden gezien als een belangrijk wapen in de strijd voor een meer efficiënte en uiteindelijk milieuvriendelijker energieverbruik. De Europese Groep 29 - het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming - en aansluitend de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer (CBPL) hebben adviezen gepubliceerd betreffende de privacynoden die aan het gebruik van 'slimme meters' zijn verbonden. En die kunnen wel gevolgen hebben voor het kostenplaatje en de economische leefbaarheid van deze systemen.

's Lands energiedistributienetbedrijven Eandis, Infrax, ORES en Sibelga hebben een centraal clearinghouse opgericht, Atrias genaamd. Daarmee kunnen leveranciers, transportnet- en distributienetbeheerders de data voor de goede werking van de energiemarkt centraal uitwisselen. Onder meer Eandis kondigde twee jaar geleden al aan dat er dringend nood was aan een centraal clearinghouse om data van de energiemarkt uit te wisselen, zeker met de komst van slimme meters en de daarmee gepaard gaande explosie aan data in het vooruitzicht. "Met een leverancier alleen wisselen wij per jaar zo'n 500.000 berichten uit", klonk het toen.