Alles over Slovenië

Een reeks Europese consumentenorganisaties hebben klacht ingediend tegen het systeem waarmee je voor Google registreert. Dat zou het onnodig moeilijk maken om je privacy-instellingen strenger te zetten.

De loonkloof in België blijft licht dalen, maar over het algemeen is gendergelijkheid in de economie er de voorbije jaren niet op vooruit gegaan. De covid-crisis heeft aan de ongelijkheid bijgedragen.

Er zijn tien nieuwe klachten ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteiten in tien Europese landen. Ook in ons land is er een klacht tegen de gerichte reclameboodschappen van Google, meldt de krant Le Soir. Volgens de Liga voor Mensenrechten gaat het om "een grootschalige en systematische schending van persoonlijke gegevens".