Alles over smals

Nu de overheidscloud niet via een externe aanbesteding maar intern wordt gebouwd zijn ook de veiligheidsvoorwaarden anders. Intussen zijn de eerste diensten beschikbaar voor overheidsdiensten.

De ICT-dienstverlener voor de overheid heeft het afgelopen jaar meer diensten aan overheden geleverd zonder dat dat meer heeft gekost. Tegelijk nam het ruim honderd mensen bij aan.

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpbesluit voor de oprichting van de Vlaamse vereniging voor ICT-personeel goedgekeurd. 'Vlaanderen Connect' zal de vereniging heten.

De volgende drie jaar gaat Getronics ondersteuning en onderhoud leveren aan Smals voor Cisco-netwerkmateriaal. Het contract heeft een geschatte waarde van 550.000 euro.

Na een succesvol pilootproject gaat het e-healthprogramma Vitalink vanaf vandaag echt van start. Dat moet toelaten om medische gegevens veilig te delen.

Het activiteitenverslag van ict-dienstenleverancier Smals vzw wijst op een sterke stijging van de investeringen in het voorbije jaar.

De recente verhuis van het datacenter van Belgacom naar het center van Smals is soepel verlopen. Daardoor konden alle processen op een weekend worden overgezet.

Smals, de ict-organisatie van de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg, heeft Getronics gekozen als leverancier van de bekabeling, racks en koelsystemen van het nieuwe Smals-datacenter op de Brusselse Willebroekkaai.

Smals, de ict-organisatie van de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg, herschikt zijn opleidingsaanbod door krappe arbeidsmarkt en gaat nu ook opleidingen organiseren voor mensen zonder ICT-diploma.

Smals koopt opnieuw SAN-infrastructuur aan bij HP. Het hardwarebedrijf is al sinds 2006 de leverancier van opslagsystemen bij de ict-dienstenleverancier van de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg. De SAN-infrastructuur van Smals is vandaag één van de grootste dergelijke installaties in België. De nieuwe opdracht loopt over 4 jaar en zou naar verluidt goed zijn voor een waarde van 'ruim een miljoen euro'. HP moet zorgen voor de uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Het levert SAN-switches, Storage Arrays en de nodige connectiviteit. Naast alle hardware, staat het bedrijf ook in voor de software en licenties die nodig zijn voor de installatie en het beheer van de infrastructuur, het onderhoud, de diensten voor installatie, support, opleiding en consultancy.

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de oprichting van de "Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel" goedkeurt, de Vlaamse Smals zeg maar. Dat moet een soort 'pool' van consultants worden die voor projecten bij de Vlaamse overheid worden ingeschakeld. Die vereniging, waarin publiekrechtelijke entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen kunnen toetreden, zal ict-personeel ter beschikking stellen aan haar leden. Die Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel wordt opgericht als een privaatrechtelijk vormgegeven EVA (extern verzelfstandigd agentschap), meer bepaald een vzw.

Smals, de ict-organisatie van de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg, heeft zijn bestaande datacenter in Anderlecht stevig opgesmukt. Daarnaast komt er een nieuw datacenter aan de Brusselse Willebroekkaai. In zijn datacenter van 1100 m² in Anderlecht heeft Smals de ruwbouw (met CIT-Blaton), elektriciteit (met Fabricom) en koeling (met SPIE) aangepast en/of vernieuwd. Voortaan combineert het datacenter luchtkoeling en waterkoeling. Voor die waterkoeling wordt voortaan koelwater uit het nabijgelegen kanaal Brussel-Charlerloi gehaald. Daarvoor sloot Smals een overeenkomst met de Haven van Brussel. Bij een omgevingstemperatuur van 4 graden of minder wordt ook buitenlucht gebruikt voor de koeling