Alles over smartmatic

Voor het nieuwe elektronische stemsysteem gingen de federale en de Vlaamse overheid eind 2010 in zee met het Venezolaanse Smartmatic. Dit was weliswaar een goedkope oplossing, maar afgaande op de vele technische problemen van zondag niet de beste.

"Het ziet er niet goed uit." Dat is de conclusie die bij verschillende bronnen wordt getrokken over de invoering van het nieuwe stemsysteem. Het probleem is deze keer niet zozeer technisch van aard, maar politiek-budgettair. Dan moet met name gekeken worden naar de nieuwe federale regering. De vorige federale regering had zich akkoord verklaard met een financiële bijdrage van 20 procent van de totale som, of ongeveer 8 miljoen euro, zo schreef De Tijd op 24 december al. De rest is voor rekening van Vlaanderen en Brussel. Maar ten tijde van dat artikel bleek al dat er onduidelijkheid heerste over de bereidheid van de federale regering om die som alsnog bij te passen.

Meer dan 10.000 mensen testen donderdag in Vlaanderen en Brussel het nieuwe elektronische kiessysteem uit. De grote stemtest moet uitwijzen of het nieuwe systeem bij verkiezingen ook effectief kan worden ingezet. Het prototype van het nieuwe stemsysteem werd ontwikkeld door het Zuid-Amerikaanse Smartmatic. De uitwerking heeft echter maanden vertraging opgelopen, waardoor het bedrijf aankijkt tegen een boete van 1 miljoen euro. Theoretisch, als de grote test succesvol is en alles nog volgens de planning kan verlopen, moet het bedrijf nog tijdige kunnen klaar geraken tegen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Al wordt dat toch een erg krappe deadline om te halen...

Dat er volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw elektronisch stemsysteem zal gewerkt worden, lijkt zeer twijfelachtig. Het consortium Smartmatic-Steria, dat eind vorig jaar de tender won om een werkend prototype van dat nieuwe elektronisch stemsysteem te leveren, is daar nog altijd niet in geslaagd. De bedrijven lopen door die vertraging nu al tegen een monsterboete aan. Bovendien hebben andere spelers bloed geroken.

De nieuwe oplossing voor elektronisch stemmen voor de federale en de Vlaamse overheid zal afkomstig zijn van het Zuid-Amerikaans-Frans consortium Smartmatic-Steria. Tenminste als het prototype en de test ervan goed uitdraaien. Pas nadien zal een definitief raamcontract met een looptijd van 15 jaar worden afgesloten. Dat wordt geraamd op 150 à 250 miljoen euro. Smartmatic is een specialist in e-votingsystemen, die in 2000 opgericht is Venezuela en nu gevestigd is in Barbados. Het bedrijf heeft in Europa kantoren in Londen en Amsterdam. Smartmatic slaat de handen in elkaar met het Franse ict-dienstenbedrijf Steria. Dat was samen met Stesud al de ict-dienstenleverancier van het vorige elektronische stemsysteem. Dat zou de transitie dus kunnen vergemakkelijken.