Alles over starters

Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar werden er in België 2.207 nieuwe it-bedrijven opgericht. Dat steekt schril af tegen de cijfers van de gelijkaardige periode vorig jaar toen er liefst 3.509 it-starters werden opgetekend. Dat zijn er 1.302 minder of zowat een derde van het totaal.

Er zijn in België vorig jaar liefst 4.648 it-bedrijven van start gegaan. Dat betekent dat er in de it-sector ruim 10 keer meer ondernemingen van start zijn gegaan dan dat er op de fles gingen.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er liefst 3.419 ict-bedrijven opgericht. 70 % zijn eenmansbedrijven. Schril in contrast met de 274 faillissementen in de it-sector sinds begin dit jaar, staan het grote aantal starters. Vlaanderen telt er dit jaar al 1.800, Brussel 451 en Wallonië 1.172. Dat blijkt uit de cijfers van B-Information.