Alles over storm

Een storm op de zon resulteerde in een geomagnetische storm rond de aarde, evenwel zonder al te veel gevolgen. Maar de zon wordt wel roeriger. Sinds jaar en dag is geweten dat de activiteit van de zon varieert in een cyclus van ca. 11 jaar. Perioden van grote kalmte worden zo afgewisseld met roerige perioden, die zich onder meer uiten door uitbarstingen op het zonneoppervlak. Als gevolg hiervan worden grote hoeveelheden geladen deeltjes naar de aarde gezonden, die op hun beurt tot een verstoring van het beschermende magnetisch veld rond de aarde kunnen leiden.