Alles over technische schulden

Als u bij de ontwikkeling van een applicatie niet van meet af aan rekening houdt met de totale kwaliteit, bestaat het risico dat u de hele levenscyclus van die applicatie extra kosten zult dragen om bugs of de veiligheid te corrigeren, of om te zorgen voor ondersteuning of een helpdesk (van een defect programma).