Alles over top 1000

2009 zal de annalen ingaan als het jaar waarin we de ergste naoorlogse recessie beleefden. Maar als we de eindbalans maken van de 1.000 grootste Belgische ict-bedrijven, dan wisten die zich goed staande te houden. 31,9 miljard euro. Dat is de omzet die de 1000 grootste ict-bedrijven uit België samen genereerden in 2009. In het boekjaar 2008 was dat nog 32,2 miljard. Een gezamenlijke omzetdaling dus van enkele honderden miljoen euro. Eigenlijk kun je dus gerust stellen dat de slotsom wat de omzet betreft toch positiever uitvalt dan aanvankelijk gedacht werd. Het is geen geheim dat in het merendeel van de bedrijven flink gesnoeid werd in de kosten. Er werd in meer of mindere mate geherstructureerd en het personeelsbestand werd in veel gevallen gereduceerd - al is dat niet altijd duidelijk in de feitelijke cijfers.