Alles over universiteit Antwerpen

Computers en het internet beheersen het leven van heel wat jongeren. Volgens een studie van Patrick Soreyn, docent in de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen, brengen leerlingen uit het secundair onderwijs gemiddeld meer dan veertien uur per week door aan de computer. Nog geen twee uur daarvan gebruiken ze voor schoolwerk. Uit het onderzoek dat Soreyn voor zijn masterproef deed, blijkt dat jongeren meer tijd besteden aan schoolwerk naarmate ze door hun ouders begeleid worden bij hun computer- en internetgebruik. "Communicatie lijkt het sleutelwoord te zijn binnen die begeleiding", zegt Soreyn. "Praten met je kinderen over het gebruik van de nieuwe media en over hun veiligheid op het net en samen gebruikmaken van die nieuwe media, hebben een positief effect op de studietijd."

Uit een onderzoek aan de Universiteit Antwerpen blijkt dat de lucht in kantoren meer metalen bevat die een nadelig effect kunnen hebben op de gezondheid. Printers en computers vormen een bron van fijn stof in zo'n kantooromgeving.

Eén op de zes Vlaamse jongeren tussen 10 en 19 jaar oud ziet er geen graten in om 'vriend' te worden met wildvreemden op sociale netwerksites. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. "Vooral de kids tussen tien en dertien jaar zijn onvoorzichtig", waarschuwt professor Michel Walrave. Aan het onderzoek, dat afgenomen werd via het populaire webplatform MSN, namen 4.234 respondenten deel, waarvan 991 in de categorie tussen 10 en 19 jaar. Opvallend is dat de allerjongsten (tussen 10 en 13 jaar) het vaakst in de extreemste categorieën worden teruggevonden. Dat zijn de categorieën waarbij ze ofwel iedereen toelaten op hun netwerk, ofwel enkel de mensen die ze ook offline als vrienden beschouwen.

'Mainframe computing' wordt een thema van het nieuw A.I.F.E.C. multidisciplinair studiecentrum aan de Universiteit Antwerpen, mede op vraag van het bedrijfsleven en in samenwerking met IBM.