Alles over v-ict-or

De volgende regeringen moeten het lokale besturen makkelijker maken slim te investeren in ict, vraagt het 'Memorandum 2014' van V-ICT-OR en de Stuurgroep lokaal e-governement.

De Vlaamse ict-organisatie voor lokale besturen V-ICT-OR en het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen ECG en hun Nederlandse tegenhangers (VIAG en VGS) hebben de koppen bij elkaar gestoken om tot een "duurzame internationale samenwerking" te komen.

Hoog tijd om het versnipperde ict-beleid in de lokale besturen aan te pakken. Dat stellen de Vlaamse ict-organisatie voor lokale besturen V-ICT-OR, de Vlaamse coördinatiecel voor e-gov Corve, het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen ECG en de vereniging voor overheidscommunicatie Kortom in een gezamenlijk memorandum.

De Vlaamse ict-organisatie voor lokale besturen V-ICT-OR en het Vlaams-Brabants steunpunt voor ict VERA hebben de handen in elkaar geslagen. Doel is hun kennis te delen om lokale en regionale ict-samenwerkingsverbanden op te zetten.

'Haalt uw gemeente 2020 zonder ICT?' Dat is de open vraag die de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) - de vertegenwoordiger van ict'ers van lokale besturen - in 2010 lanceerde op haar jaarlijkse ShoptIT-congres.

ICT bij lokale besturen blijft nog in grote mate een zaak van techniek en bits & bytes. Om duidelijk te maken dat ICT ook bij de lokale overheid een zaak van het management is, organiseert V-ict-OR vanaf nu een congres dat zich expliciet op deze doelgroep richt: Manage IT.

Het jaarlijkse ShoptIT-congres van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) werd dit jaar uitgebreid met enkele niet-technologische 'tracks' die met name de beleidsmakers moet aanspreken. En dat is geen toeval.