Alles over VDAB

Met Switch2IT slaan VDAB, Erasmushogeschool Brussel en Agoria de handen in elkaar voor een uniek werk-leertraject. Werkzoekenden worden via een combinatie van contactonderwijs (VDAB), afstandsleren (Erasmushogeschool Brussel), stage en werkplekleren opgeleid tot bachelor in de Toegepaste Informatica.

De studenten van de Erasmus Hogeschool Brussel hebben een wedstrijd van de VDAB gewonnen met 'JobORnot', een jobapplicatie geïnspireerd op datingapps.

De VDAB sponsort twee leerstoelen, aan de KUL en Vlerick. Het gaat om respectievelijk career management analytics en business innovation & implementation.

In navolging van de XIOS Hogeschool Limburg, stapt nu ook de Hogeschool Gent in het Switch2IT-opleidingsprogramma van VDAB en sectorfederatie Agoria. Opzet is om werkzoekenden via 'blended learning' op te leiden tot bachelor in de toegepaste informatica.

De recente verhuis van het datacenter van Belgacom naar het center van Smals is soepel verlopen. Daardoor konden alle processen op een weekend worden overgezet.

Een lezer maakte er ons attent op dat het loopbaangedeelte van de VDAB-website geen https-beveiliging heeft. Hackers zouden in theorie privégegevens van werkzoekenden kunnen stelen. Het nieuwe VDAB-platform brengt dit mankement vanaf april in orde.

De Portugese arbeidsbemiddelaar heeft vijf landen, waaronder België, geselecteerd om werkgevers de kans te geven om werkloze Portugese ingenieurs en ict'ers aan te trekken. Volgende maand wordt daartoe een grote jobbeurs georganiseerd in Lissabon. Dat schrijft De Morgen. "De Portugese arbeidsmarkt is er structureel erg aan toe", zegt Gert De Buck van de VDAB, die voor ons land de organisatie van de jobbeurs mee helpt opzetten. "De totale werkloosheidscijfers bedragen er momenteel zowat 17 procent, en bij de jeugd lopen die cijfers zelfs op tot 35 procent." Heel wat pas afgestudeerde ingenieurs en andere kenniswerkers zoals ICT'ers zijn in Portugal momenteel werkloos en hun kansen op een baan zijn nagenoeg opgedroogd.

9406 ict-vacatures ontving de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB over heel 2011. Dat waren er nooit meer. De cijfers geven aan dat een ict-job in groeiende mate een knelpuntberoep is, met een aanbod dat veel groter is dan de vraag. De gegevens zijn afkomstig uit Arvastat, de databank met werkloosheids- en vacaturegegevens van de VDAB. Voor de beroepsgroep 'Informaticus' geeft die in 2011 een groei in het aanbod aan van liefst 19 procent. In 2010 telde de VDAB nog alles samen 7902 ontvangen ict-vacatures. Dat was een vergelijkbaar aantal als in het jaar 2008 (7986 stuks), maar een grote stijging tegenover het crisisjaar 2009, toen er 'maar' 5659 ict-jobs op de markt kwamen.

De VDAB is een pilootproject gestart om e-mail naar de cloud te brengen. Concreet wordt het bestaande Novell Groupwise-platform ingeruild voor Gmail (Google Mail). Als drivers schuift cio Paul Danneels enerzijds een kostenbesparing naar voor, maar anderzijds ook een betere collaboratie met externe partners. Het pilootproject - opgezet door CapGemini - loopt tot eind april met een 50-tal gebruikers. Tijdens de pilootfase wordt bijvoorbeeld de link met de mailingcampagnes (Siebel) uitgetest. Wanneer het project positief geëvalueerd wordt, is het de bedoeling om de nieuwe e-mailoplossing later dit jaar uit te rollen voor alle 5.000 medewerkers in de ganse organisatie.

De Universiteit Antwerpen (UA), VDAB en Cevora hebben de handen in elkaar geslagen en 15 werkzoekende it'ers een korte, maar intensieve opleiding gegeven tot 'business architect'. De 15 studeren vandaag af.

De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB stoomt door naar een nieuw, geavanceerd jobportaal. Fase 1 van het project is ongeveer halfweg, zo bevestigt ons VDAB-cio Paul Danneels. VDAB gunde de aanbesteding voor het project een jaar geleden aan IBM. Het contract was goed voor 5 miljoen euro over 6 jaar.