Alles over verkeer

'Er heerst bij Belgische politici een consensus pro slimme mobiliteit. Een eerste stap is het aantal verkeersborden in kaart te brengen in de verkeersbordendatabank. Maar die is verre van up-to-date', schrijft Lies Van Cauter, die doctoreert in het falen van Vlaamse informatiesystemen.

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bezoeken afkomstig van smartphones en tablets verdubbeld. Vandaag komt 16 procent van het internetverkeer in België van mobiele toestellen.

De stad Gent heeft beslist om het nieuwe verkeersgeleidingsysteem beschikbaar te maken op smartphones. Er komt een eigen app, maar de real-time parkeergegevens zullen ook als 'open data' beschikbaar gesteld worden voor andere ontwikkelaars.

Brussel werkt een systeem uit dat het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in real-time kan analyseren. In combinatie met historische data kan de invloed van (tijdelijke) verkeersmaatregelen op het huidige verkeer in de stad dan zelfs voorspeld worden. Het Mobiliteitscentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de aanbesteding daartoe gegund aan Macq dat zich onder meer gespecialiseerd heeft in software rond traffic management. Met het contract is een waarde gemoeid van 940.000 euro. Concreet gaat Macq een systeem ontwikkelen dat de verkeersdata verzamelt (typisch één file per minuut), opslaat in een Oracle Enterprise Database en vervolgens analyseert. Voor de webrendering en de visualisatie wordt beroep gedaan op php in combinatie met het Zend-framework en GeoServer.

Google heeft voor 13 bijkomende landen de functie geactiveerd om live verkeersinformatie te tonen in Google Maps. België is één van die landen. 'Live verkeersinformatie' werd door Google al geïntroduceerd in 2008 voor een beperkt aantal landen. Af en toe werd de functie voor extra landen toegevoegd, maar nu zijn er het in één klap dus 13. Dat kondigde Google zelf aan op de blog van het Google Maps en Google Earth team. De verkeersinformatie wordt getoond als een extra 'laag' bovenop de bestaande kaarten. Gebruikers moeten de layer 'Verkeer' wel zelf even aanvinken; hetzij in de mobiele Android-applicatie, hetzij op de Google Maps site in een traditionele brwoser. Eenmaal dat gebeurd is, kun je 'live' volgen waar de files zich situeren. Wie in Google Maps een reisroute uitstippelt, een locatie ingeeft, of zich via de mobiele applicatie Google Maps Navigation gps-gewijs naar zijn bestemming laat leiden, krijgt dan ook een route voorgeschoteld die rekening houdt met die vertragingen.

Met de publicatie van een 'Verkeersmanifest' plaatst de Nederlandse navigatiespecialist zich volop voor het voetlicht als belangrijke speler in verkeerbeheer.