Alles over vibease

De slimme vibrator Vibease kan via Bluetooth gekoppeld worden aan je smartphone en bediend worden aan de hand van apps. Zo is er een app met erotische luisterboeken die de vibrator doet trillen bij pikante passages.