Securitas blijft aan de slag in VITO-datacenter

Securitas blijft aan de slag in VITO-datacenter

Securitas zal de komende vier tot zeven jaar hard- en software leveren voor het datacenter van VITO. Ook andere overheidsinstellingen kunnen daar gebruik van maken.