Alles over Vito Rallo

Iedereen is een mogelijk doelwit voor een aanval met ransomware. Net daarom is het belangrijk dat organisaties samenwerken, op sectorniveau en met de overheid, en dat getroffenen ook communiceren over wat ze meemaakten. Zo kunnen we ons gezamenlijk beter wapenen tegen toekomstige aanvallen.