Alles over Viviane Reding

In navolging van de NSA-affaire, moeten de VS het mogelijk maken voor Euroeanen om naar het gerecht te stappen indien hun privégegevens door Amerikaanse bedrijven misbruikt worden. Dat zegt eurocommissaris Viviane Reding.

De ontwerpverordening rond privacy die eurocommissaris Viviane Reding eind januari op tafel legde, creëert kopzorgen bij topambtenaar Frank Robben, administrateur-generaal van de van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Met name de juridische vorm ervan - een 'verordening' - dreigt volgens hem "goede nationale evenwichten tussen privacy en efficiëntie" te verstoren. Frank Robben bond eerder al de kat de bel aan op Twitter en wil dat nu ook toelichten. "Het probleem zit hem in het feit dat het om een Europese (ontwerp-)'verordening' gaat. Tot nu werden er door de Europese Commissie vooral richtlijnen uitgevaardigd die bepaalde doelstellingen bevatten die de lidstaten dan moesten behalen.

Eurocommissaris voor Justitie Viviane Reding heeft op een conferentie in München uitleg verstrekt bij haar voorstel om persoonlijke gegevens beter te beschermen op internet. Ze wil vermijden dat internetgiganten als Facebook en Google in Europa gegevens inzamelen en stockeren op plaatsen waar de wetgeving minder streng is.