Alles over Vlaams

Sinds kort zijn zowel de Vlaamse als de federale overheid aangesloten op het datacenter van LCL in Diegem. Dit moet de overheidsdiensten toelaten om keuzes te maken.

Basisschoolkinderen die moeite hebben met getallen splitsen - een onderdeel van de rekenles -, kunnen daar met de Splitsen-app van Vlaamse makelij op oefenen. Echt aanlokkelijk is deze toepassing echter niet.