Alles over Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpbesluit voor de oprichting van de Vlaamse vereniging voor ICT-personeel goedgekeurd. 'Vlaanderen Connect' zal de vereniging heten.

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de oprichting van de "Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel" goedkeurt, de Vlaamse Smals zeg maar. Dat moet een soort 'pool' van consultants worden die voor projecten bij de Vlaamse overheid worden ingeschakeld. Die vereniging, waarin publiekrechtelijke entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen kunnen toetreden, zal ict-personeel ter beschikking stellen aan haar leden. Die Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel wordt opgericht als een privaatrechtelijk vormgegeven EVA (extern verzelfstandigd agentschap), meer bepaald een vzw.