Alles over Vlor

De middelen die de Vlaamse regering via de Digisprong vrijmaakt voor de digitalisering van het onderwijs zijn zeker welkom, maar er is meer nodig. Dat zeggen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in een gemeenschappelijk advies. De adviesraden dringen vooral aan op extra recurrente middelen en op 'meer en andere inspanningen voor kwetsbare kinderen en gezinnen'.