Alles over Vogala

De iPad-app Vogala laat het middeleeuwse Nederlands, waarin bekende werken zoals Van den vos Reynaerde of de visioenen van Hadewych zijn geschreven, opnieuw klinken. We spitsten onze oren voor een luistertest.