Alles over VVKSO

Het VVKSO - dat is de koepel van Vlaamse katholieke secundaire scholen - gaat het komende schooljaar een visie ontwikkelen over het gebruik van ict in het onderwijs. Het gaat om een tekst die scholen kunnen gebruiken om een concreet ict-beleid uit te werken. De tekst moet een antwoord bieden op de vraag hoe scholen zich kunnen positioneren in een omgeving waar niemand zicht heeft op wat nog komen gaat. "Scholen zijn hier erg zoekende. Het is dan ook logisch dat er uiteenlopende initiatieven genomen worden", zegt Chris Smits, secretaris-generaal voor het katholiek secundair onderwijs. In de visietekst zal een brede waaier van ict-toepassingen aan bod komen, met tablets als een belangrijk onderdeel.