83 procent van de Europese werknemers wordt soms buiten de uren door werk-gerelateerde mensen gecontacteerd. Meer dan de helft (54 procent) verricht buiten de standaard kantooruren effectief ook taken die rechtstreeks met het werk te maken hebben.

Belgen zouden absolute koplopers zijn in de materie: liefst 65 procent van onze landgenoten werkt soms tot geregeld buiten de kantooruren. Bijna één op vijf werkt zelfs door tijdens vakanties.

Zo'n 40 procent van de Belgische kmo-medewerkers werkt geregeld buiten de kantooruren. Dat cijfer loopt op tot 65 procent wanneer we de medewerkers erbij rekenen die dit soms doen. Voor 24 procent begint de dag met het werk, nog voor iets anders. Daarmee scoren we telkens hoger dan het Europese gemiddelde.

De voornaamste redenen hiervoor zijn een flexibele werkweek (36 procent), te veel werk (35 procent) of klanten die dat verwachten (24 procent). Twee op vijf Belgische kmo-medewerkers werkt tot 40 uren per week, 29 procent werkt tot 50 uren per week en 13 procent heeft een werkweek van meer dan 51 uren.

Balans werk-privé belangrijkste

Toch vindt 76 procent van de Belgische medewerkers de balans tussen werk en privé het belangrijkste aspect in hun job, gevolgd door jobzekerheid (73 procent) en verloning (70 procent). Zaken zoals werkcultuur en doorgroeimogelijkheden worden als minder belangrijk ervaren met respectievelijk 52 procent en 36 procent.

De helft van de Belgische kmo-medewerkers geeft aan voldoende tijd te hebben voor zijn privéleven en geen problemen te hebben om er voldoende tijd voor vrij te maken. Twee derden (65 procent) geeft zelfs te kennen dat hij/zij tevreden is over de balans tussen werk en privé.

Homing from work

Nog volgens het onderzoek evolueert het klassieke 9-to-5-verhaal. Medewerkers gaan niet per se harder werken maar slimmer dankzij de mogelijkheid om te werken waar, wanneer en hoe zij dat willen.

Mobiel werken speelt hierin een grote rol. Belgische medewerkers gebruiken verschillende toestellen voor hun werk: een pc (76 procent), een laptop (56 procent), een smartphone (42 procent ) en een tablet (22 procent).

Daarnaast werken ze van thuis uit en buiten de kantooruren maar doen ze ook aan 'homing from work'. Heel wat onder hen voeren dagelijks een of meer privé-taken uit tijdens het werk. In 58 procent van de gevallen vindt hun manager dat ook niet erg, zolang het geen negatieve invloed heeft op hun werk.

Toch is mobiel werken nog niet de normale gang van zaken. In België geeft 66 procent aan dat hun aanwezigheid op kantoor vereist is. Daarnaast zijn ook de meningen van de Belgische kmo-medewerkers over de impact van mobiele technologie verdeeld.

Een derde gelooft (36 procent) dat het werk veeleisender wordt door een overdaad aan informatie en e-mail, 32 procent vindt dat het moeilijker wordt om aan het werk te ontsnappen, wat quality time van hun persoonlijk leven wegneemt. Toch is bijna de helft (46 procent) akkoord dat mobiele technologie hun productiviteit verhoogt, tijd bespaart en dus helpt om een betere balans tussen werk en privé te creëren.

Test

Om te weten te komen hoe hun bedrijf presteert inzake flexibel werken en het gebruik van mobiele technologieën, kunnen kmo-medewerkerkers op de site van Microsoft een test afleggen. In deze "Work Smart Scan" word je uitgenodigd om een aantal vragen te beantwoorden, die vaak heel luchtig zijn opgesteld, zodat het - ondanks het ernstige onderwerp - een speelse belevenis wordt.

Je antwoorden leveren een score op, waarmee je je kunt vergelijken met andere bedrijven in België, Nederland en Zwitserland. Voor de punten waarop je minder goed scoort, krijg je aanbevelingen, praktische tips, verhelderende video's, whitepapers of andere hulp aangeboden.

83 procent van de Europese werknemers wordt soms buiten de uren door werk-gerelateerde mensen gecontacteerd. Meer dan de helft (54 procent) verricht buiten de standaard kantooruren effectief ook taken die rechtstreeks met het werk te maken hebben. Belgen zouden absolute koplopers zijn in de materie: liefst 65 procent van onze landgenoten werkt soms tot geregeld buiten de kantooruren. Bijna één op vijf werkt zelfs door tijdens vakanties. Zo'n 40 procent van de Belgische kmo-medewerkers werkt geregeld buiten de kantooruren. Dat cijfer loopt op tot 65 procent wanneer we de medewerkers erbij rekenen die dit soms doen. Voor 24 procent begint de dag met het werk, nog voor iets anders. Daarmee scoren we telkens hoger dan het Europese gemiddelde.De voornaamste redenen hiervoor zijn een flexibele werkweek (36 procent), te veel werk (35 procent) of klanten die dat verwachten (24 procent). Twee op vijf Belgische kmo-medewerkers werkt tot 40 uren per week, 29 procent werkt tot 50 uren per week en 13 procent heeft een werkweek van meer dan 51 uren. Balans werk-privé belangrijkste Toch vindt 76 procent van de Belgische medewerkers de balans tussen werk en privé het belangrijkste aspect in hun job, gevolgd door jobzekerheid (73 procent) en verloning (70 procent). Zaken zoals werkcultuur en doorgroeimogelijkheden worden als minder belangrijk ervaren met respectievelijk 52 procent en 36 procent. De helft van de Belgische kmo-medewerkers geeft aan voldoende tijd te hebben voor zijn privéleven en geen problemen te hebben om er voldoende tijd voor vrij te maken. Twee derden (65 procent) geeft zelfs te kennen dat hij/zij tevreden is over de balans tussen werk en privé. Homing from workNog volgens het onderzoek evolueert het klassieke 9-to-5-verhaal. Medewerkers gaan niet per se harder werken maar slimmer dankzij de mogelijkheid om te werken waar, wanneer en hoe zij dat willen. Mobiel werken speelt hierin een grote rol. Belgische medewerkers gebruiken verschillende toestellen voor hun werk: een pc (76 procent), een laptop (56 procent), een smartphone (42 procent ) en een tablet (22 procent). Daarnaast werken ze van thuis uit en buiten de kantooruren maar doen ze ook aan 'homing from work'. Heel wat onder hen voeren dagelijks een of meer privé-taken uit tijdens het werk. In 58 procent van de gevallen vindt hun manager dat ook niet erg, zolang het geen negatieve invloed heeft op hun werk. Toch is mobiel werken nog niet de normale gang van zaken. In België geeft 66 procent aan dat hun aanwezigheid op kantoor vereist is. Daarnaast zijn ook de meningen van de Belgische kmo-medewerkers over de impact van mobiele technologie verdeeld. Een derde gelooft (36 procent) dat het werk veeleisender wordt door een overdaad aan informatie en e-mail, 32 procent vindt dat het moeilijker wordt om aan het werk te ontsnappen, wat quality time van hun persoonlijk leven wegneemt. Toch is bijna de helft (46 procent) akkoord dat mobiele technologie hun productiviteit verhoogt, tijd bespaart en dus helpt om een betere balans tussen werk en privé te creëren.TestOm te weten te komen hoe hun bedrijf presteert inzake flexibel werken en het gebruik van mobiele technologieën, kunnen kmo-medewerkerkers op de site van Microsoft een test afleggen. In deze "Work Smart Scan" word je uitgenodigd om een aantal vragen te beantwoorden, die vaak heel luchtig zijn opgesteld, zodat het - ondanks het ernstige onderwerp - een speelse belevenis wordt. Je antwoorden leveren een score op, waarmee je je kunt vergelijken met andere bedrijven in België, Nederland en Zwitserland. Voor de punten waarop je minder goed scoort, krijg je aanbevelingen, praktische tips, verhelderende video's, whitepapers of andere hulp aangeboden.