De wereld verandert snel. We evolueren naar een hypergeconnecteerde maatschappij, waarbij mensen en toestellen allemaal verbonden zijn. De alomtegenwoordige connectiviteit zorgt voor nieuwe mogelijkheden op het vlak van samenwerking. Er ontstaan nieuwe manieren om bedrijfsactiviteiten uit te bouwen en waarde te creëren. Tegelijk houdt de hypergeconnecteerde wereld ook risico's en gevaren in. Eén ding is zeker: de toekomst zal er anders uitzien dan vandaag.

Internet of Things

Centraal in de hypergeconnecteerde wereld staat de evolutie naar een nieuw internet: het Internet of Things. Alle toestellen en voorwerpen rondom ons krijgen een verbinding met het internet. De verwachting is dat er over vijf jaar meer dan vijftig miljard toestellen geconnecteerd zullen zijn: auto's, verwarmingssystemen, wasmachines, koelkasten, parkeermeters, verkeerslichten, enzovoort. Al die verbindingen zorgen voor data die de basis vormen voor nieuwe inzichten en nieuwe kennis - met in zich het potentieel voor nieuwe economische groei.

In de hypergeconnecteerde wereld is innovatie van cruciaal belang. De beschikbaarheid van nieuwe technologie verlaagt daarbij de drempel om met succes innovatieve projecten op te starten. Dat zorgt voor een drastische verkorting van de traditionele innovatiecyclus. Die snelle innovatie houdt niet alleen een opportuniteit in, maar zorgt ook voor nieuwe vraagstukken, met name op het vlak van privacy en beveiliging. Het concurrentieel voordeel zal ook niet langer aan de technologie alleen toe te schrijven zijn. Voor Fujitsu is het duidelijk waar de sleutel tot succes zal liggen: bij de mensen. Fujitsu ziet een verschuiving in de manier waarop bedrijven waarde creëren, via de toepassing van human centric ICT.

Wilt u meer weten over de visie van Fujitsu op human centric innovation?

Surf naar: http://www.fujitsu.com/be/microsites/human-centric-innovation/

Meer info:

info.belgium@ts.fujitsu.com

+32 2 536 61 11

fujitsu.com/be

De wereld verandert snel. We evolueren naar een hypergeconnecteerde maatschappij, waarbij mensen en toestellen allemaal verbonden zijn. De alomtegenwoordige connectiviteit zorgt voor nieuwe mogelijkheden op het vlak van samenwerking. Er ontstaan nieuwe manieren om bedrijfsactiviteiten uit te bouwen en waarde te creëren. Tegelijk houdt de hypergeconnecteerde wereld ook risico's en gevaren in. Eén ding is zeker: de toekomst zal er anders uitzien dan vandaag.Internet of ThingsCentraal in de hypergeconnecteerde wereld staat de evolutie naar een nieuw internet: het Internet of Things. Alle toestellen en voorwerpen rondom ons krijgen een verbinding met het internet. De verwachting is dat er over vijf jaar meer dan vijftig miljard toestellen geconnecteerd zullen zijn: auto's, verwarmingssystemen, wasmachines, koelkasten, parkeermeters, verkeerslichten, enzovoort. Al die verbindingen zorgen voor data die de basis vormen voor nieuwe inzichten en nieuwe kennis - met in zich het potentieel voor nieuwe economische groei.In de hypergeconnecteerde wereld is innovatie van cruciaal belang. De beschikbaarheid van nieuwe technologie verlaagt daarbij de drempel om met succes innovatieve projecten op te starten. Dat zorgt voor een drastische verkorting van de traditionele innovatiecyclus. Die snelle innovatie houdt niet alleen een opportuniteit in, maar zorgt ook voor nieuwe vraagstukken, met name op het vlak van privacy en beveiliging. Het concurrentieel voordeel zal ook niet langer aan de technologie alleen toe te schrijven zijn. Voor Fujitsu is het duidelijk waar de sleutel tot succes zal liggen: bij de mensen. Fujitsu ziet een verschuiving in de manier waarop bedrijven waarde creëren, via de toepassing van human centric ICT.