Ahsay is afkomstig van het Hongkongse bedrijf Lebshama. De back-upclient ‘Online Backup Manager’ of kortweg OBM is gratis, maar de off-site back-upserver OBS en replicatieserver RPS niet. Overigens is het mogelijk dat een online back-updienst u niet de meest recente versie van OBM levert. Dat betekent niet dat u dan zomaar de laatste versie van de website van Ahsay mag downloaden en gebruiken, want niet alle versies van clients en servers zijn interoperabel. Vanaf versie 5.1 ondersteunt Ahsay incrementele deltablokken, in tegenstelling tot de vroegere cumulatieve deltablokken. Bij dit laatste vergeleek de software de te back-uppen bestanden niet met de meest recente data, maar met de laatste volledige back-up. Daardoor groeiden de verschilblokken dag na dag aan. Afhankelijk van hoe vaak u een volledige back-up uitvoerde, kon de verschildata uiteindelijk zelfs groter worden dan het originele bestand! Nu gaat het wel goed en wordt alleen de echt gewijzigde data geback-upt, wat veel efficiënter is qua snelheid en qua bandbreedtegebruik. Ahsay is zowel voor server als client volledig in Java geschreven en kan dus op meerdere platformen draaien. We praten specifiek over: Windows, Linux, Novell Netware & Solaris, MacOS X en Unix. Er zijn ook specifieke serverdienstenbackups en met name de mailservers Exchange en Lotus Notes, en de databaseservers van Oracle, Microsoft SQL Server en MySQL. In deze test wordt Ahsay gebruikt door verschillende online back-updienstenleveranciers. De andere deelnemers gebruiken andere software en in sommige gevallen ook eigen software.

Interface

De Ahsay Online Backup Server die de back-updienstverlener draait, heeft een webinterface waarmee gebruikers een beperkt beheer kunnen doen zonder dat de clientsoftware Online Backup Manager geïnstalleerd moet zijn. Met behulp van die webbeheerconsole kunt u uw back-upruimte op de Ahsay servers beheren, maar ook uw eigen profiel. Back-uppen en gegevens terugzetten kan ook. Er is geen beperking op het aantal pc’s of gebruikers dat gebruik maakt van de back-updienst. De beheerconsole heeft een optie ‘Software installeren’ en daarmee installeert u software onder Windows, Linux, Mac-OS X, of Sun Solaris. Deze back-upclient geeft u heel wat meer mogelijkheden dan de back-upoptie van de webbeheerconsole. Zo kunt u voor en na iedere back-up bepaalde opdrachtregels laten uitvoeren, u kunt meerdere back-upschema’s en bestandsfilters opgeven, meerdere encoderingen inclusief AES kiezen en naar wens een back-up naar een lokale harde schijf (dat kan dus ook een extern USB-medium zijn) of naar de back-updienst laten uitvoeren.

Client

De clientsoftware heeft een eenvoudige, op Outlook geïnspireerde interface. Er zijn grote gekleurde drukknoppen voor de belangrijkste functies, waaronder natuurlijk back-up en herstel. Er zijn verschillende wizards (o.a. voor back-uppen en herstellen) die u via het hoofdscherm kunt kiezen. Er is onderaan een pictografisch menu waarmee u wat meer geavanceerde instellingen kunt oproepen. Daaronder valt de back-upfilter, opdrachtregelgereedschap (om eender welk programma uit te voeren voorafgaand of volgend op een back-up), instellingen (tijdelijke opslagruimte en transmissieblokomvang e.d.), encryptie, rententiereglement (hoe lang moeten back-ups worden bijgehouden?), extra back-up (voor een off-line back-up), en instellingen voor de deltablokken en het maken van lokale kopies. De mogelijkheden die deze back-upclient biedt zouden zelfs niet misstaan voor gewone traditionele back-upsoftware en Ahsay weet de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit met iedere nieuwe versie nog te verbeteren.

Partner Content