Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Staat big data ook voor een ‘big project’? Met de ‘Amplify IT’-aanpak van UCB bewijst Marc Senterre, vp it enterprise technologies, dat het ook ‘kort en goed’ kan. Met een stevig rendement.

Het probleem waar de ict-afdeling van UCB – een Belgische middelgrote speler in de wereldwijde farmaceutische markt- mee werd geconfronteerd, klinkt bekend in de oren: bewijs dat je relevant bent voor de business, of kras op. Voldoende reden voor Marc Senterre en zijn team om uit te werken hoe ict zich kon transformeren om UCB als patiëntgericht bedrijf te ondersteunen. “Hoe kan je inzicht in de klant verwerven en creativiteit ondersteunen,” preciseert Senterre, en “de mindset van ict-mensen viseren om zo snel mogelijk ergens waarde uit te extraheren, en om hun waarde voor het bedrijf kenbaar te maken?”

AMPLIFY IT

Dat doe je door de beschikbare middelen en data te ‘versterken’ (Amplify), zeg maar zoals een versterker een zwak audio signaal luider en helder laat weerklinken. Zo mikken de ict’ers op een betere communicatie (‘communications’) met de rest van het bedrijf over de waarde (‘value’) die ze kunnen bieden, en daar willen ze rustig worden op afgerekend (‘accountability’), evenals op hun totale inzet (‘engagement’).

Concreet werd dit op een originele wijze toegepast op de ‘analytics’-praktijk – een cruciaal onderdeel voor een bedrijf dat leeft bij gratie van optimaal aangewende data van allerlei aard (bedrijfsgegevens, onderzoeksdatum, klinische data,…). Daarvoor werd eerst in de loop van dit jaar de infrastructuur voor ‘big data’, inclusief de nodige hard- en software, als ’technische fundering’ uitgewerkt. Daarbij werd uitdrukkelijk niet voor een klassieke datawarehouse-aanpak gekozen, maar om data te zoeken waar die zich bevinden – in de verschillende eigen bedrijfssilo’s, maar ook buiten het bedrijf. “Het is beter om te werken met een open en flexibele ‘data lab’-aanpak,” stelt Senterre, “waar je de data samenbrengt waarmee je werkt.”

INDRUKWEKKEND

De aanpak van analytics in de praktijk werd overigens door de jury als ‘impressionant’ geprezen. Zelf sprak Senterre over een ‘wendbare’ en ‘opportunistische’ aanpak, en dat bleek mooi uit de voorbeelden. Analytics moet concrete vragen aansnijden, en die vervolgens met alle nodige data, afkomstig uit een breed spectrum aan bronnen, snel beantwoorden.

Hierbij werd gekozen voor een ‘sprint delivery model’, en dat mag je letterlijk nemen. Gedurende één à twee weken wordt het probleem in kaart gebracht, en afgerond door een ‘go/no go’-beslissing. Indien het een ‘go’ is, volgen vier tot acht weken analyse, en twee tot vier weken waarin de resultaten in een antwoord worden gegoten. “Zo’n ‘sprint’ mag maximaal drie maanden duren en maximum 50 mandagen in beslag nemen om resultaten te bekomen!” klinkt het beslist.

En dat is geen loos idee, zoals de praktijk bewees, met een proactieve inzet vanwege de ict’ers. “We gingen op zoek naar concrete uitdagingen in het hele bedrijf, waarin analytics succesvol een rol kon spelen,” aldus Senterre, “Dat resulteerde in 26 mogelijke projecten, in alle mogelijke activiteiten van het bedrijf, zoals r&d, klinische testen, de veiligheid van geneesmiddelen, financiën en dergelijke.” Drie werden er geselecteerd, in casu rond het ‘patient recruitment program’ (voor het vormen van groepen met testpatiënten), het berekenen van marktprijzen voor geneesmiddelen en een studie waarom de verkoop van een bepaald product in de VS afweek van de verwachtingen.

Deze omzetvraag was afkomstig van het hoofd van de Amerikaanse divisie, en werd aangepakt met onder meer publieke data afkomstig uit een aantal staten. Het werd een eclatant succes, want met “een investering van zo’n 50.000 dollar [exclusief de investering in infrastructuur] werd een omzetpotentieel van meerdere miljoenen dollar” aan het licht gebracht. Een mooi voorbeeld van de kwaliteiten waarop een ICT Project of the Year wordt afgetoetst: innovatief gebruik van technologie, innovatieve bedrijfsprocessen, en duidelijke toegevoegde waarde voor het bedrijf.

ZELFS MET 25 MANDAGEN

Ook de twee andere projecten scoorden stevig inzake toegevoegde waarde. Het project rond ‘patient recruitment’ betrof de test van een middel voor jonge kinderen met epilepsie. Door gebruik te maken van – nogmaals – publieke informatie kan preciezer worden gekozen waar en met wie de test uit te voeren, zodat zo min mogelijk deelnemers het testprogramma verlaten. Vroegtijdige vertrekkers vormen immers de grootste kostenpost in een klinische test, die op zijn beurt makkelijk zestig procent van de totale kost van de ontwikkeling van een geneesmiddel vertegenwoordigt. Ook hier werd een potentieel van miljoenen dollar aan kostenbesparingen aan het licht gebracht, met een investering van 50 mandagen.

Het derde project beoogde een succesvolle marktintroductie van een product door hiervoor de best mogelijke prijs te berekenen. Factoren als productiekost, terugbetalingsmogelijkheden en dies meer spelen hierbij een belangrijke rol, maar dat zijn niet de enige elementen die de prijs bepalen. UCB deed hiervoor een beroep op een neuraal netwerk, en vulde dit aan met tekstanalyses van artikels en bijkomende informatie. En dat alles voor een investering van 25 mandagen.

Met deze voorbeelden tonen Marc Senterre en het ict-departement aan hoe “data een pluspunt zijn voor het bedrijf,” en hoe Amplify IT hiervoor het open platform vormt. “We praten nu als gelijken met de business,” aldus Senterre, “en ict is een business driver.” We willen deze optiek ingang doen vinden in alle toepassingen (buiten de infrastructuur), ook al omdat deze analyses voordien ongeziene en onvermoede inzichten opleverden. En inzichten waren dan ook een eerste doelstelling voor het Amplify-project, want “Amplify is klanteninzicht plus creativiteit,” aldus Senterre.

Gezien het rendement van deze eerste ‘sprints’ hoeft het evenmin te verbazen dat de weg open ligt voor nog meer ‘advanced analytics’, met de zegen van het executive committee. “Please come back with more exciting stuff,” was het citaat van UCB’s cfo, Detlef Thielgen, waarmee Marc Senterre zijn presentatie afrondde.

Guy Kindermans

“Met een investering van 50.000 dollar werd een potentieel van meerdere miljoenen ontdekt.”

Partner Content